Referater fra brancheudvalgsmøde for dambrug

Brancheudvalgsmøde for dambrug 11. 03.14 hent her

Branceudvalgsmøde for dambrug 10. 09 14 hent her

Brancheudvalgsmøde for dambrug 29. januar 2015 hent her

Referat fra Årsmøde for brancheudvalg for dambrug 19. maj 2015 hent her

Brancheudvalgsmøde for dambrug 1. oktober 2015 hent her

Brancheudvalgsmøde for dambrug 29. januar 2016 hent her

 Brancheudvalgsmøde for dambrug 10. maj 2016 hent her

Referat fra årsmøde for dambrug 24. maj 2016 hent her

 

Referat fra Dambrugsmøde 30. auguat 2016 hent her

 

Referat fra Dambrugsmøde 10. oktober 2017 hent her