Kursusmateriale til kursus afholdt d. 7. februar 2019

Samlet Power Point Tryk Her

 

08.00 – 08.10 Velkomst, inkl. kaffe/te + morgenbrød. Herunder baggrund for kurset. Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

08.10 – 08.30 Hvad er et lægemiddel (antibiotika, vacciner, bedøvelsesmidler m.m.) og hvordan optages og udskilles det? Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

 

08.30 – 09.30 Gennemgang af udsnit af den eksisterende generelle medicinlovgivning med fokus på dyreejerens forpligtigelser. Dyrlæge Hansenberg

 

09.30 – 10.00 Medicineringsteknikker (herunder injektionsteknik) generelt set alle dyrearter Dyrlæge Hansenberg

 

10.00 – 10.15 Pause + spørgsmål/diskussion

 

10.15 – 10.30 Medicintyper i akvakultur og medicinering teknik i akvakultur Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, praktiserende fiskedyrlæge

 

10.30 – 11.00 Optegnelser, mærkning af dyr, tilbageholdelsestid generelt Dyrlæge Hansenberg

 

11.00 – 11.15 Optegnelser, ”mærkning” af medicineret fisk, tilbageholdelsestid hos fisk Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

 

11.15 – 12.00 Sundhedsrådgivningsaftaler. Hvilke regler gælder for de enkelte dyrearter (kvæg, svin, mink, får/geder) Dyrlæge Hansenberg

 

12.00 – 12.15 Sundhedsrådgivningsaftale akvakulturanlæg Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

 

12.15 – 13.00 Frokost

 

13.00 – 13.30 Specielle regler omkring køer med mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd hos kvæg. Regler om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg og svinebesætninger. Dyrlæge Hansenberg

 

13.30– 13.45 Særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger Dyrlæge Hansenberg

 

13.45 – 14.00 Bortskaffelse af medicinrester, hygiejne og sikkerhed Dyrlæge Hansenberg

 

14.00 – 14.30 Fødevaresikkerhed og resistens. Hvad er resistens og hvordan undgås den i både opdræt og omgivende miljø? Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

 

14.30 – 14.45 Lægemidler til oral brug i akvakultur samt stikvaccinering, herunder hvor, hvordan og sikkerhed Simon B. Madsen, praktiserende fiskedyrlæge

 

14.45– 15.00 Pause + kaffe/te

 

15.00 – 16.30 Praktisk del 1. Bedøvelse af fisk Dyp- og stikvaccinerer Opblanding af antibiotika i foder Svampeforebyggelse på æg All-female hormon Simon B. Madsen, praktiserende fiskedyrlæge og Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

16.30 – 17.00 Praktisk del 2. Opbevaring af medicin Registreringer herunder praktisk øvelse Hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger Bortskaffelse af medicin og kanyler Simon B. Madsen, praktiserende fiskedyrlæge og Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur