Relevant lovgivning på medicinområdet

Nedenstående følger en opdateret liste over gældende lovgivning på medicin-til-dyr-området

Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 1647 af 18. december 2018 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2018 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 1648 af 18. december 2018 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 299 af 29. april 2004 om sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturanlæg  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 214 af 17. marts 2006 om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 1313 af 22. november 2018 om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger  LINK

 

Bekendtgørelse nr. 940 af 28. juni 2018 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger  LINK