Dialogmøde om havbrug uden invitation til Dansk Akvakultur

Arbejdsgruppen ”Beredskabet for Rent Kattegat” samlede i denne uge en række forskellige aktører for at udveksle erfaringer og informationer om havbrug i Kattegat. Til stor undren valgte gruppen dog ikke at invitere Dansk Akvakultur.

 

Torsdag den 13. december havde arbejdsgruppen ”Beredskabet for Rent Kattegat” indkaldt en række interessenter til dialogmøde. De inviterede omfattede bl.a. lokalpolitikere, lokale aktionsgrupper, naturfredningsforeninger og repræsentanter fra turismeerhvervet.

 

På trods af det påståede ønske om at samle en bred vifte af interessenter, måtte vi i Dansk Akvakultur sande, at vi var udelukket fra at deltage i mødet. Det lod en af initiativtagerne, Mads Nikolajsen (SF, Norddjurs) os vide i en mail dagen inden mødet.

 

I Dansk Akvakultur ærgrer vi os over, at ønsket om en åben debat åbenbart nedprioriteres til fordel for en faktuelt forkert kampagne mod havbrug. Vi ville gerne have redegjort for vores erfaringer med, hvordan havbrug i praksis kan fungere som erhvervsudvikling i landdistrikter og på mindre fiskerihavne i samarbejde med turismeerhvervet og naturinteresser. Det har vi mange gode eksempler på fra andre kommuner.

 

Ligeledes ville vi også have fortalt om vores gode samarbejde med både Danmarks Fiskeriforening og Danish Seafood Association om bl.a. erhvervsaktivitet i mindre fiskerihavne, markedsføring af danske fisk - både vildtfanget og opdræt - samt udvikling af havbrug som leverandør af råvarer til dansk fiskeindustri.

 

I Dansk Akvakultur har vi også et stort ønske om et rent Kattegat. Derfor vil vi naturligvis søge en åben og konstruktiv dialog med alle, der har interesse i de kommende havbrug i Kattegat. Ikke mindst for at gøre op med nogle af de faktuelt forkerte påstande, der desværre har præget debatten.

 

Vi tillader os derfor kort at henvende os til de relevante kommuner med en opfordring til en åben drøftelse. Ønsket om en åben drøftelse gælder naturligvis også, hvis Beredskabet for Rent Kattegat skulle ændre holdning og vælge at invitere os til fremtidige arrangementer.