Rapporter fra 2013

 • Havbrug og miljøgodkendelse

  Faglig rapport 2013-2

  Download som pdf
 • _____Sedimentsundersøgelser ved danske havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Havbrug: VVM-pligt og krav om habitatskonsekvensvurdering

  Juridisk redegørelse Kromann Reumert

  Download som pdf
 • _____Skabelon for ansøning om miljøgodkendels af havbrug

  Download som pdf

 • _____Forslag til generel beregning for kompensationsopdræt

  DTU-Aqua

  Download som pdf
 • _____BAT i forhold til havbrugsproduktion

  DTU Aqua

  Download som pdf
 • Optimal rotation i danske dambrug

  Projektets formål er at undersøge og vurdere, om det er muligt at optimere produktionen i dambrug ved hjælp af en bio-økonomisk model.

  Valg af rotationstid har afgørende betydning for indtjeningen i dambrug.

  Ved rotationstid forstås fiskens størrelse og det tidspunkt, den sælges på markedet.

  Download som pdf