Rapporter

 • _____Bilag 1b Renseforanstaltninger

  Download som pdf

 • _____Bilag 1c Historisk udledninger

  Download som pdf

 • _____Bilag 2 Geosmin MIB

  Download som pdf

 • _____Bilag 3 Rødmundsyge

  Download som pdf

 • Fiskeindeks, opstemninger og ørredbestande i danske vandløb

  Faglig rapport fra AquaReco 2013-4

  Download som pdf
 • Introduktion og ny viden om Hjælpestoffer i dansk akvakultur

  Rapporten giver en opdateret status for anvendelse af hjælpestoffer indenfor dansk akvakultur.

  Download som pdf
 • Havbrug og miljøgodkendelse

  Faglig rapport 2013-2

  Download som pdf
 • _____Sedimentsundersøgelser ved danske havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved havbrug

  Notat DHI

  Download som pdf
 • _____Havbrug: VVM-pligt og krav om habitatskonsekvensvurdering

  Juridisk redegørelse Kromann Reumert

  Download som pdf