Et spændende forår med masser af aktiviteter i Dansk Akvakultur

IMG_0681-1-e 1523275704889

Niels Dalsgaard beretter her om et aktivitetsfyldt og spændende forår i Dansk Akvakultur

 

Foråret er kommet og Påsken nærmer sig med hastige skridt.  Det er ikke blot de længere dage og den milde aprilvind og de udsprungne træer, der minder os om det. Vi kan også mærke det på opdrætsanlæggene. På havbrugene er vi i fuld gang med at udsætte ørred-smolt til en ny sæson. På dambrugene øges vandtemperaturen og fiskens appetit og muslinger vokser på skaldyrs-anlæggene.

 

Selvom rutinen er den samme, er ikke alt som det plejer at være. I Dansk Akvakultur tager vi hul på et nyt kapitel, når sekretariatet den 1. maj rykker til Agro Food Park i Århus. Vi får nye naboer f.eks. Landbrug & Fødevarer og SEGES, som vi i forvejen har et godt samarbejde med. Et samarbejde, som vi ser frem til at udbygge yderligere. Blandt de øvrige naboer finder vi en række store aktører fra den danske landbrugs- og fødevaresektor. Vi bliver en del af et stærkt vidensmiljø, som vil kunne bidrage med viden og inspiration til glæde for både sekretariatet og medlemmerne.

 

Samtidigt får foreningen og sekretariatet gode kontor- og mødefaciliteter, som vi ser frem til at byde jer alle velkommen til. Personligt håber jeg, at alle vil tage positivt imod flytningen og samtidigt benytte sig aktivt af de nye faciliteter. Derfor må I endelig ikke tøve med at tage kontakt til sekretariatet, hvis I ønsker at få en rundvisning i de nye lokaler.

 

For at få en god indfasning af flytningen valgte vi i foråret at lægge en større del vores møde- og konferenceaktiviteter på Agro Food Park. Det har resulteret i en række gode temadage og fællesmøder, der har vist, at stedet også vil kunne benyttes til større begivenheder i Dansk Akvakultur. Vi ser frem til at byde velkommen til foreningens generalforsamling den 14. maj og FEAP’s generalforsamling den 24-25. maj. Husk at følge med på www.danskakvakultur.dk , hvor du kan læse seneste nyt om begge arrangementer.

 

Mød os på Folkemøderne
I det hele taget bliver det et aktivt forår i Dansk Akvakultur. Vi vil være repræsenteret på tre store folkemøder. Vi indleder med Madens Folkemøde den 10-11. maj, der finder sted på Engestofte Gods på Lolland. Her har foreningen en stand, og derfra vil vi facilitere enkelte debatter om akvakultur, gastronomi og klimavenlighed.

 

Den 16-18. maj er vi til stede på Naturmødet Hirtshals sammen med Danmarks Fiskeriforening, Dansk Pelagisk Producentorganisation og Marine Ingredients. På dette møde sætter vi særligt fokus på uddannelsesområdet for at styrke markedsføringen af akvakultur-uddannelsen på Hansenberg i Kolding.

 

Endeligt vil vi også være til stede på Folkemødet i Allinge den 13-16. juni, hvor vi har reserveret en havneplads. Vi ved endnu ikke om mødet vil falde sammen med det kommende Folketingsvalg, men vi vil benytte mødet til at stille skarpt på rammevilkår og udvikling af akvakulturerhvervet i Danmark.

 

Deltagelsen i de tre ”folkemøder” er en klar markering af, at vi fortsat vil styrke Dansk Akvakulturs synlighed i den offentlige debat. Vi repræsenterer et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv, som kan levere sunde fødevarer. Vores virksomheder bidrager til udviklingen af bæredygtige lokalsamfund i landdistrikterne og på mindre fiskerihavne. Vi oplever en stigende interesse for akvakultur-uddannelsen, som vil betyde en opgradering af faciliteterne på HANSENBERG. Det er gode og positive historier, der fortjener at blive delt i et større forum, og som vi ser frem til at fortælle om på de tre Folkemøder.

 

Vigtige sager på den politiske dagsorden
Midt i de positive historier må vi i Dansk Akvakultur også være opmærksom andre vigtige sager.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat et kommissorium, som skal gennemgå forvaltning og miljøregulering af havbrugserhvervet. Alle havbrugsvirksomheder skal dokumentere alle væsentlige produktionsforhold i detaljer flere år tilbage.

 

Kommissoriet skal også undersøge ansøgningsprocedurer og andre forvaltningsmæssige forhold og komme med forslag til den fremtidige regulering. Dansk Akvakultur bidrager til dette arbejde og vil komme med forslag til den fremtidige forvaltning. Vi håber, at kommissoriet vil bidrage til, at vi kan få ”trukket en streg i sandet”, så vi kan komme videre med en udvikling af havbrug på åbent hav i havstrategi-områderne, hvor der ifølge Århus Universitet er et miljømæssigt positivt råderum for kvælstof og fosfor i modsætning til de kystnære vandplansområder, hvor der ifølge samme universitet med de samme videnskabelige metoder fortsat er et negativt råderum (et reduktionsbehov) for kvælstof og fosfor.  

 

Vi afventer det kommende Folketingsvalg, som kan få betydning for akvakultur-erhvervet i Danmark, men det er ikke kun i forbindelse med Folketingsvalget, at vi skal have følge med.

 

Også valget til Europa Parlamentet er af stor betydning for Dansk Akvakultur. En stor del af vores dambrugs-virksomheder oplever et stort prispres fra Tyrkiet, hvor den faldende lira-kurs på ca. 40% har medført prisfald og afsætningsproblemer på det europæiske marked. Der mangler en afklaring på de støtteordninger til eksport til EU, som den tyrkiske stat yder til landets dambrugs-virksomheder. Det er konkurrenceforvridende og naturligvis et emne, som vi vil tage op både i forhold til EU-myndighederne, men også i valgkampen. Det får vi anledning til i maj, når EP-kandidaterne Morten Løkkegaard (V) og Asger Christensen (V) lægger vejen forbi Danforel og AquaPri.

 

Med ønsket om en god Påske til alle!