En maj i Folketingsvalgets tegn

IMG_0681-1-e 1523275704889

Selvom Folketingsvalget har høj prioritet, opfordrer Niels Dalsgaard til, at vi også husker valget til Europa-Parlamentet

 

Folketingsvalgkampen er i fuld gang!  Men vi bør også huske valget til Europa- parlamentet. EU understøtter udvikling af akvakultur generelt både på dambrug og havbrug. Dansk Akvakultur har et godt samarbejde med vores europæiske akvakultur-kollegaer på mange områder, f.eks. for fælles økologi-regler og for at imødegå den tyrkiske statssubsidiering af tyrkiske akvakulturvirksomheder, som har fri markedsadgang til EU. Vi går ind for fri konkurrence på lige vilkår. Disse udfordringer kan vi kun løse gennem EU ved, at vores danske kandidater til Europa Parlamentet tør rejse problemstillingerne og følge dem til dørs. Derfor glæder det os meget, at vi den 21. maj havde et godt besøg af Fiskeriminister Eva Kjer Hansen og EP-kandidaterne Morten Løkkegaard (V) og Asger Christensen (V). De indledte dagen hos AquaPri på sandart-anlægget i Gamst inden turen gik videre til Danforel, hvor der blev lejlighed til netop at diskutere netop Tyrkiet-sagen.

 

Klimavenlighed på dagsordenen
Med en lang Folketingsvalgkamp forude, må vi forvente, at der undervejs vil komme en del forskellige emner på dagsordenen. Jeg vil overlade til politiske kommentatorer og medierne  at give deres bud på, hvilke emner, der vil spille den største rolle. For Dansk Akvakultur kommer valget primært til at handle om, hvordan vi fortsat kan bidrage positivt til udvikling og vækst i Danmark. Her står vi med gode kort. Det skyldes ikke mindst, at klimabevidsthed vinder stadig mere frem hos den danske befolkning. Her viser en ny Norstat-måling i Altinget, at 46 % af de danske vælgere placerer Klima- og Miljøpolitik som et af de tre vigtigste emner ved det kommende valg.

 

At danskerne bliver mere bevidste om klima og miljø er ubetinget godt for Dansk Akvakultur. Vi er et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv med en lav miljøpåvirkning. Det kan ikke gentages nok, og det skal vi huske at gøre i valgkampen. For gør vi ikke opmærksom på vores positive rolle i det danske samfund, så risikerer vi at overlade scenen til miljøpopulister, der påstår at sætte miljøet højt, men i virkeligheden er fastlåst i et dybt forældet og begrænset syn på fødevareerhvervene i almindelighed og akvakultur i særdeleshed.

 

Vigtige debatter på dagsordenen
Derfor er det vigtigt, at vi i Dansk Akvakultur tør være til stede i debatten under denne valgkamp. Vi har op til valget været aktive i debatten om den nye havstrategi med en serie af indlæg i Altinget.

 

Senest er vi også gået aktivt ind i debatten om Sportsfiskeri og habitatdirektivet. Her undrer vi os over, at Danmarks Sportsfiskerforbund på den ene side klager og kræver habitatvurderinger af eksisterende havbrug eller andre akvakultur-projekter, f.eks. RAS-anlæg, samtidig med at de mener, at sportsfiskeriet ikke behøver at respektere det samme hensyn til biodiversitet og habitatdirektiv, de samme EU-regler og principperne i Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelser, som Danmarks Sportsfiskerforbund selv fremhæver vigtigheden af. Det er ikke rimeligt og  en udfordring for et godt og konstruktivt samarbejde, som vi øvrigt har med lystfiskerne på mange områder, som f.eks. opdræt af laks- og ørred til udsætning og grundlag for det rekreative fiskeri og natur- og vandsløbsforbedringer.

 

Endeligt vil vi i løbet af valgkampen også gøre politikere fra begge fløje opmærksomme på, at de tidligere vedtagne vækstplaner for akvakultur endnu mangler at blive udmøntet. Der er behov for handling bag de gode hensigter, der ligger i aftalerne.

 

Aktiviteter giver synlighed
På aktivitetssiden forsøger vi også at skabe synlighed om Dansk Akvakultur. Fredag den 9. maj havde vi besøg af den indiske ambassadør og Fiskeriminister, der lagde vejen forbi Løvlund Dambrug, Billund Akvakultur og BioMar. Besøget skyldes, at danske fiskeopdrættere er anerkendte som internationale frontløbere indenfor akvakultur.

 

Også på Madens Folkemøde havde vi en god og konstruktiv weekend. Vi oplevede stor interesse for de mere gastronomiske dele af akvakulturen. På vores stand fik mange glade besøgende vores opskrifthæfter med hjem, som jeg håber vil give anledning til mange gode stunder ved middagsbordene. Om lørdagen havde vi igen fokus på det politiske, da direktør Brian Thomsen deltog i en debat om FN’s verdensmål #14 om Livet i havet. Debatten var arrangeret af restaurantkæden Letz Sushi og gav en konstruktiv samtale om, hvordan vi får realiseret verdensmålet, der forudsætter en udvikling af en ansvarlig og bæredygtig akvakultur. Herfra skal lyde en stor tak til Letz Sushi for invitationen.

 

Dansk Akvakultur hjælper gerne med politikerbesøg
Som tidligere nævnt er der behov for, at vi i Dansk Akvakultur er aktive i valgkampen. Og det er netop gennem debatindlæg, politikerbesøg og deltagelse i store aktiviteter som Madens Folkemøde, Naturmødet og Folkemødet, at vi får sikret den rette synlighed.

 

Derfor kan du som medlem af Dansk Akvakultur også gøre en stor forskel ved f.eks. at invitere en eller flere af dine lokale Folketingskandidater ud at besøge din virksomhed. Du kan også deltage i lokale vælgermøder, hvor du kan komme i dialog med de lokale Folketingskandidater om særligt lokale forhold, der vedrører netop din virksomhed. Dansk Akvakultur ønsker en god dialog med alle politiske partier på et fagligt og ordentligt grundlag.

 

Har du interesse i at invitere en eller flere politikere på besøg, så hjælper vi i Dansk Akvakultur gerne med det praktiske. Her vil jeg anbefale, at du tager fat i Presse- og Kommunikationschef Mads Ravndrup Thomsen på mads@danskakvakultur.dk 

 

Jeg håber, at I vil gribe muligheden og få en god og konstruktiv dialog med jeres lokale Folketingskandidater.