Midsommer, Natur- og Folkemøder

Niels Dalsgaard går bag om et aktivitetsfyldt forår, der både har bragt Dansk Akvakultur til Madens Folkemøde, Naturmødet og Folkemødet

 

En lang Folketingsvalgkamp er overstået, mandaterne er fordelt og en ny regering er præsenteret. Valgkampen har været præget af stor debat om bl.a. klima og miljø, og det vil være et fokusområde for en ny regering. Det hilser vi velkommen i Dansk Akvakultur, da vi repræsenterer et miljø- og klimavenligt og ressourceeffektivt erhverv, som i FN’s verdensmål nævnes som en hjørnesten i fremtidens fødevareproduktion. Vi håber, at den nye regering vil tænke akvakultur positivt ind i sit regeringsgrundlag.

 

Fra Dansk Akvakulturs side er vi klar til en konstruktiv dialog med den nye regering. I det seneste år har vi haft møder med politikere fra næsten alle partier og interesseorganisationer hos vores medlemsvirksomheder eller på Christiansborg.
For Dansk Akvakultur er det vigtigt med åbenhed og respekt for forskellige synspunkter, og at vi kan tale med alle aktører. Derfor vil dialog og kontakt til politikere og andre relevante aktører naturligvis fortsætte i den kommende regeringsperiode.

 

Sportsfiskerne på besøg på Musholm
Kort inden Folketingsvalget havde vi på Musholm besøg af Verner W. Hansen og Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund samt de politiske medlemmer af Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Besøget havde til formål at forbedre dialogen imellem alle parter, som fik mulighed for at se et havbrug på helt tæt hold.

 

Særligt den politiske delegation udviste stor interesse for, hvordan vi kan udvikle akvakulturerhvervet inden for de gældende regler og miljølovgivning. Denne indstilling oplever vi ofte fra politikere på tværs af parti-skel, når først de får mulighed for at komme ind i ”maskinrummet”, og får syn for, hvordan vi arbejder med fiskeopdræt på en miljømæssig ansvarlig og klimavenlig måde. 

 

Der er ingen tvivl om, at vi i forhold til sportsfiskerne fortsat har en række uenigheder om akvakultur og havbrug. Det skal der være plads til, men det er vigtigt, at vi stadig kan tale sammen på en god og konstruktiv måde. Vi har et fælles ansvar for at have en respektfuld debat med sportsfiskerne, hvor der også bliver mulighed for at fokusere på de emner, der samler os, som f.eks. et ordentligt hav- og vandmiljø, bæredygtige bestande af laks og havørreder til det rekreative fiskeri, fælles indsatser for naturgenopretning i vandløb, overvågning og god fiskehelse hos de vilde laks og ørreder og muligheder for Put & Take fiskeri til de mange lystfiskere, som ikke har direkte adgang til fiskevand. Alt det vil vi fortsat arbejde for i Dansk Akvakultur.

 

Folkemøde
Dansk Akvakultur har haft et meget aktivt program i forbindelse med årets Folkemøder. Vi startede med Madens Folkemøde 10.-11. maj på Engestofte Gods på Falster, inden vi i fællesskab med Danmarks Fiskeriforening, Dansk Pelagisk Producentorganisation og Marine Ingredients var til stede på en fælles stand på Naturmødet i Hirtshals.

 

Den 13.-16. juni deltog vi i årets Folkemøde på Bornholm. Det blev en stor succes (synes vi selv). På trods af det stormfulde vejr kunne Musholms arbejdsskib ”Mari” lægge til i Allinge torsdag morgen, og de næste fire dage danne ramme for en hyggelig stemning og gode debatter om det danske akvakulturerhverv.

 

Folkemødet gav mulighed for at komme i dialog med både politikere, brancheorganisationer, erhvervsrepræsentanter og ikke mindst almindelige samfundsinteresserede danskere og forbrugere. Tonen var uformel og fordomsfri i modsætning til den normale offentlige debat, som ofte er mere konfliktfyldt og konfrontatorisk.

 

Dansk Akvakultur havde arrangerede også en debat med repræsentanter fra ASC og MSC i Danmark og sushi-restaurantkæden Letz Sushi. Vi blev også budt velkommen på Dyrenes Beskyttelses stand til en debat om multeopdræt med Bent Hindrup fra Levende Hav og Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer. Dyrevelfærd blev naturligvis også berørt. En stor tak til Bent Hindrup for invitationen, og vi ser frem til at fortsætte dialogen om multeopdræt.

 

Det samlede positive indtryk fra alle folkemøderne er, at der er en større og større forståelse for, at ansvarligt opdræt af fisk og skaldyr både på land og i havet er en vigtig og nødvendig del af fremtidens globale forsyning af sunde fødevarer, og at danske akvakulturvirksomheder kan bidrage til denne positive udvikling.

 

På vegne af Dansk Akvakultur vil jeg gerne takke alle, der bidrog til forårets folkemøder. En særlig tak til de medarbejdere hos Dansk Akvakultur, som deltog på folkemøderne og til både BioMar, AquaPri og Dansk Akvakulturs næstformand Peter Holm, der var med til at skabe en fremragende stand med gode faciliteter til Naturmødet i Hirtshals. Og Aller Aqua skal også have stor tak for at bidrage til en god og velfungerende fælles stand for Dansk Akvakultur med mange besøgende på Folkemødet i Allinge.

 

Vi vil opfordre Dansk Akvakulturs medlemmer til at benytte muligheden for at besøge næste års natur- og folkemøder, hvor Dansk Akvakultur vil være tilstede for at debattere og udbrede kendskabet til akvakulturerhvervet i Danmark.

 

Med ønsket om en god Midsommer til alle!