Lad os få en saglig debat om akvakultur i Danmark

IMG_0681-1-e 1523275704889

Debatten om havbrug i Danmark raser nok engang. En miljøpopulistisk smædekampagne fra Danmarks Sportsfiskerforbund har desværre fundet frem til avisernes spalter, hvor Dansk Akvakultur udsættes for usande beskyldninger om alt muligt fra forringet badevandskvalitet til underlødig fødevareproduktion.

 

Personligt ærgrer det mig, at vores mange dygtige opdrættere, fiskemestre og medarbejdere skal være ”skydeskiver” for en miljøpopulisme, der oftest bevæger langt under lavmålet for normal politisk debat, hvor man som minimum skal kunne dokumentere sine påstande.

 

Socialdemokratiske selvmodsigelser

Tirsdag den 5.marts meldte Socialdemokratiet ud, at de nu ønsker at træde ud af den aftale, der for to år siden blev indgået om nye havbrug i Kattegat. Få dage senere meldte partiets miljøordfører Simon Kollerup så ud, at Socialdemokratiet vil føre en fødevarepolitik ”på midten”, som ikke presser  fødevareproduktionen ud af Danmark til lande med lavere miljøstandarder. Dansk Akvakultur er enige med Kollerup heri, men vi beklager, at Socialdemokratiet træder ud af forliget. For os er det vigtigt, at miljø- og fødevarepolitikken er bredt politisk forankret. Usikkerhed om rammevilkår og fremtidig regulering fjerner det økonomiske grundlag for vores investeringer, planlægning og udvikling af virksomhederne.

 

Dansk Akvakultur vil bede Socialdemokratiet om en uformel drøftelse om den fremtidige akvakulturstrategi.  

 

Havbrug og dambrug og skaldyrsopdræt er en af de mest klimavenlige fødevareproduktioner overhovedet og betragtes internationalt som en vigtig del af fremtidens, bæredygtige fødevareproduktion. De danske havbrug udgør i øvrigt kun ca. 0,06 % af den naturlige kvælstoftransport i danske farvande, så havbrug er en fødevareproduktion med meget lav miljøpåvirkning.

 

På trods af disse fakta får skræmmekampagnerne om akvakultur desværre meget spalteplads. Bestyrelsen og sekretariatet er opmærksomme på at tage debatten med saglige og naturvidenskabelige argumenter. Sådan har vi altid gjort, og det er sådan vi kommer til at fortsætte. Vi vil ikke bevæge os ned på samme niveau, som de aktører, der tyr til fordrejninger og usandheder eller benytter ”stråmænd” på de sociale medier, som ikke selv tør stå frem og tage en åben debat i deres eget navn.

 

Behov for en mangfoldig strategi for akvakultur

Dansk Akvakultur vil fortsætte med at arbejde for et mangfoldigt akvakulturerhverv. Vi har en lang række dambrugsvirksomheder, som er ASC-certificerede og leverer både levende fisk og kvalitetsprodukter til forbrugerne i hele Europa. Vores foderfirmaer er blandt verdens dygtigste og mest innovative, når det kommer til produktion af bæredygtigt fiskefoder, og danske udstyrsleverandører har sammen med Dansk Akvakulturs medlemmer udviklet ny teknologi både til recirkulering og vandbehandling på landbaserede anlæg og til off-shore havbrug på åbent hav.

 

I Dansk Akvakultur kan vi være stolte af denne brede vifte af medlemmer og medarbejdere, som alle er med til at sikre vækst, fremgang og nye veje ind i fremtidens bæredygtige fødevaresektor.

 

Desværre har både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforening gjort det til en mærkesag at forhindre enhver udvikling af samtlige anlægs- og opdrætstyper. Dette er konkret foregået ved, at man talrige gange har anket anlæggenes miljøgodkendelser. 

 

Skal vi sikre vækst i det danske akvakulturerhverv, vil det også kræve at vi prøver at etablere en betydeligt bedre dialog baseret på gensidig respekt med både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, da de hidtil har vist sig som de største modstandere af en bæredygtig udvikling af akvakultur.

 

Dansk Akvakultur fortsætter dialogen

 

Til slut vil jeg opfordre alle i Dansk Akvakultur til at fortsætte dialogen, særligt med modstanderne af akvakultur. For skal vi sikre en mangfoldig strategi for akvakultur i Danmark, så kræver det, at vi fortsat insisterer på en saglig dialog. En dialog baseret på naturvidenskabelige fakta og ikke miljøpopulistiske skræmmekampagner.