12. marts 2019 - 09.30-17.00

Temadag om akvakultur hos Dansk Selskab for Marinbiologi

Hvad produceres der af akvakulturprodukter i Danmark? Hvor produceres de? Og hvordan ser fremtidens akvakulturprodukter ud i Danmark og globalt? Det er blandt de spørgsmål Dansk Selskab for Marinbiologi stiller til deres temadag den 12. marts.

 

Dansk Selskab for Marinbiologi inviterer til temadag om akvakultur den 12. marts 2019 fra 09.30-17.00. DSFMB skriver følgende om arrangementet:

 

Med en voksende global befolkning og hertil en voksende middelklasse, har verdens behov for fødevarer aldrig været større. I disse år rettes blikket derfor i stigende grad mod nye produktionsformer som supplement til de traditionelle som landbrug og fiskeri, og som kan tilfredsstille den fremtidige vækst i efterspørgslen. I den forbindelse ser forskere såvel som politikere mod dyrkning af den akvatiske biomasse i verdenshavene og på land som en åbenlys kilde til fremtidens bæredygtige produktion af fødevarer. Fisk, tang, muslinger mm. har således aldrig været så efterspurgt og produceret i så store mængder globalt som i dag. 

 

Dette behov bekræftes af de nyeste fremskrivninger fra eksempelvis FAO og OECD, der viser at fremtidens akvatiske biomasse ikke længere må forventes primært at kunne komme fra fiskeriet. I stedet viser disse prognoser at verdens stigende produktion i langt højere grad må forventes at skulle komme fra akvakultur, som allerede i dag (står for ca. 47%) har overhalet verdens produktion af vildfangede fisk, skaldyr og muslinger.
Som følge af denne udvikling vil Dansk Selskab for Marinbiologi på temadagen sætte fokus på fremtidens akvakultur for at få et overblik over:


1) Hvad der produceres i Danmark, hvor og hvordan?
2) Samt hvad fremtidens akvakulturprodukter og produktionsformer bliver i DK og globalt?

 

Tilmelding
Har du interesse i at deltage, kan du tilmelde dig ved at følge dette link: https://www.dsfmb.dk/tilmelding
Tilmelding er bindene og koster 575 kr. for medlemmer og 750 kr. for ikke-medlemmer