9. februar 2021 - 12:30 - 16:00

Temadag 2. + 9. februar 2021 om biologi og vandkemi DEL 2

Temadage om Praktisk biologi og kemi i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg

På temadagene gennemgås de grundlæggende biologiske processer, der foregår ved optagelse af ilt og udskillelse af affaldsstoffer, samspillet mellem stofferne, stoffernes betydning for fiskesundhed og

måling/overvågning af stofferne hos laksefisk.

Afholdes over to dage med forskelligt indhold de enkelte dage.

Tirsdag d. 2. februar 2021, Kl. 12.30 – 16.15

og

Tirsdag d. 9. februar 2021, Kl. 12.30 – 16.00

Afholdes virtuelt.

Tilmelding til niels@danskakvakultur.dk senest onsdag d. 27. januar 2021

Kan man kun den ene af dagene så er det helt i orden, men det kræver altså samlet tilmelding.

Program: link