Høring af ny dambrugsbekendtgørelse

Høring af udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Høringsbrev -  hent her

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug - hent her