Strategi for udvikling af nye havbrugsteknologier

Vi arbejder for at øge havbrugsproduktionen og har vedtaget en strategi for Udvikling af nye havbrugsteknologier.