Præsentationer fra Afslutningskonference for KOMBI-Opdræt 16. juni

Hent præsentationer

 

Introduktion v. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur - hent

 

IMTA in an international context v. Stefan Kraan, Ocean Harvest - hent

 

Storskalaopdræt af muslinger og tang. v. Teis Boderskav og Malene Mølgaard, Hjarnø Havbrug - hent

 

Seasonal variations in seaweed, v. Goncalo Silva Marinho - DTU Environment - hent

 

Højværdistoffer i tang, DTU Food v. Susan Holdt - hent

 

Produktion af muslinger v. Jonathan Carl, Orbicon - hent

 

Miljøeffekter ved kompensationsopdræt, v. Per Andersen, Orbicon - hent 

 

Miljøeffekter/model betragtninger ved ved muslinge- og tangopdræt v. Mads Birkeland, DHI - hent