Svar på udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Dansk Akvakultur har indsendt et stærk kritisk høringssvar til udkast til ny dambrugsbekendtgørelse