Ny rapport om arbejdsmiljø på dambrug

Forside Rapport Optimeret Arbejdsmiljoe Paa Dambrug

Dansk Akvakultur har i samarbejde med Videncentret for Landbrug, konsulentfirmaerne Aquadam og NC Consulting samt en række dambrug gennemført projektet "Optimeret arbejdsmiljø på dambrug".  

Projektet har tilvejebragt ny viden om arbejdsmiljø på dambrug. Der er udarbejdet en helt ny dambrugsmålrettet vejledning, og der er gennem praktiske forsøg på udvalgte dambrug vist eksempler på, hvorledes forskellige pumpeløsninger kan bidrage til at optimere arbejdsmiljøet i forbindelse med håndtering af hjælpestofferne.

Link til rapporten. Tryk her.