Opdrættere og fiskere i fælles aktion for den truede ål

I disse uger sejler lyst- og fritidsfiskere ud med ål, der har vokset sig store og levedygtige hos danske åleopdrættere. Håbet er, at ålene svømmer tilbage til Sargassohavet og gyder, men redningsarbejdet trues af langvarig boykot.

 

Ålen er i dyb krise. I løbet af de seneste 25 år er mængden af åleyngel faldet med hele 90 pct., så verden over forskes der heftigt i, hvordan den kendte og velsmagende fisk kan reddes fra udryddelse. I Danmark arbejder DTU Aqua, åleopdrættere og lyst- og fritidsfiskere sammen om at prøve at ophjælpe bestanden. Det sker ved, at små såkaldte glasål fanges i Frankrig og Sydengland og fragtes til åleopdræt i Danmark, hvor de vokser sig store og stærke for bedre at kunne overleve i naturen. Nogle af ålene sælges til fiskehandlere, mens fiskerne spreder resten ud i søer, åer og kystområder over hele Danmark. Håbet er, at ålene efter en ædeperiode på 5-15 år svømmer mod Sargassohavet - det eneste sted på kloden, hvor den stærkt truede fisk vil gyde. Det er endnu ikke lykkedes at få ålen til at formere sig i fangenskab.

 

 

"Den grundlæggende tanke bag at fange, flytte og udsætte åleyngel i naturen er, at ålene flyttes fra et område, hvor de optræder med relativ stor tæthed, til et område med væsentlig mindre tæthed. På den måde bliver konkurrencen mellem artsfællerne mindre og chancen for overlevelse større. Glasålene fanges på tider af året, hvor det ofte stadig er for koldt her i Danmark til at sætte ål ud i naturen. Derfor fungerer åleopdrættene som opbevaringssted for åleyngel indtil udsætning i naturen kan ske. Hos opdrætterne fodres og plejes de små ål, så deres vægt ti-dobles inden de sættes ud igen. Den beskyttede opvækst og øgede vægt er sandsynligvis også med til at nedsætte dødeligheden," fortæller Morten Lauritzen, der er åleopdrætter og ejer af Jupiter Ål på Møn.

 

 

Ålens krise et mysterium for forskerne
På DTU Aqua har videnskabelig medarbejder Michael Ingemann Pedersen i en årrække beskæftiget sig med ålens tilbagegang. Han forklarer, at man stadig ikke har fuld klarhed over, hvorfor det er gået så galt med bestanden, men at der både i Danmark og resten af Europa er udarbejdet forvaltningsplaner, som har til formål at undgå en udryddelse af ålen. Indsatsen i Danmark, som er finansieret af fisketegnsmidler og EU-støtte, følger EU's genopretningsplan, der angiver flere metoder, som kan tages i brug for at genopbygge lokale ålebestande. En af disse metoder er at udsætte åleyngel.

 

 

"Målet med dette arbejde er, at bestanden skal op på 40 pct. af det niveau, som den havde, før den blev påvirket af menneskelig aktivitet. Vi ved ikke med sikkerhed, om udsætningerne virker, men vi har en forventning om, at de udsatte ål vokser op og svømmer til gydeområderne og derved er med til at ophjælpe bestanden," fortæller Michael Ingemann Pedersen.

 

 

Boykot kan sætte stopper for redningsaktion    
Efter pres fra Verdensnaturfonden (WWF) har en række dagligvarekæder gennem længere tid afvist at sælge ål, men boykotten risikerer at ødelægge redningsarbejdet og derved gøre mere skade end gavn, lyder det fra åleopdrætternes brancheorganisation Dansk Akvakultur.

 

 

"Åleopdrætterne hjælper aktivt med til at redde ålen ved at sætte en masse levedygtige ål ud i naturen i henhold til myndighedernes bevaringsplan. Men hvis der ikke er noget opdrætserhverv, kan genudsætningerne ikke fortsætte. Og det vil ikke være godt for ålebestanden. Som følge af supermarkedernes boykot er der nu kun fem åleopdrættere tilbage i Danmark. Det er naturligvis et stort problem, ikke mindst for den truede ål," siger direktør Brian Thomsen.

 

 

Kontaktpersoner:

Åleopdrætter Morten Lauritzen, Jupiter Ål
Telefon: 22 34 06 75
Mail: jupiter.eel@mail.dk

 

Videnskabelig medarbejder Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua
Telefon: 35 88 31 28
Mail: mip@aqua.dtu.dk

 

Direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur
Telefon: 40 76 28 70
Mail: brian@danskakvakultur.dk