Høringssvar på ny dambrugsbekendtgørelse

Læs høringssvaret her