Invitation til indvielse af EEL HATCH forsøgsfacilitet

Indvielse af forsøgsfacilitet til produktion af åleyngel den 9. maj 2016

Se invitationen her