Ny tilskudsordning for opkøb af dambrug

SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har åbnet op for ny tilskudsordning om opkøb af dambrug.

 

 

Fra 7. november til 9. december 2016 kan kommunerne søge om tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Der afsættes 7,8 mio. kr. årligt til ordningen i perioden 2017-2021. 

 

Der kan søges om tilskud til opkøb af retten til af dambrugsdrift, når opkøbet sker med henblik på at opnå mindst et af følgende forhold:

 

  1. 1. Reduktion af fosforbelastningen til en sø, der vurderes at have et indsatsbehov. Indsatsbehovet er beskrevet i Vandområdeplanerne 2015-2021, bilag 2,
  2.  2. Reduktion af kvælstofudledningen fra et delvandopland, der vurderes at have et indsatsbehov. Indsatsbehovet er beskrevet i Vandområdeplanerne 2015-2021, bilag 1,
  3. 3. Bidrage til at skabe grundlag for fjernelse af en spærring, der er omfattet af bekendtgørelse om indsatsprogrammer i vandområdedistrikter.

 

 

Vejledning og ansøgningsskema kan hentes på flg. link

 

Miljøstyrelsens pressemeddelelse kan ses på flg. link