"Overimplementering" af Habitatdirektivet i dansk ret i forhold til Dansk Akvakultur

Kromann Reumert har udarbejdet notat af 1. juli 2016