Ny dambrugsbekendtgørelse samt høringsnotat

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug

Læs dambrugsbekendtgørelsen her

Læs høringsnotatet her