GUDP informationsmøder

Læs om informationsmødet og tilmelding samt find
ansøgningsmaterialet.

 

Har du en grøn opfinder i maven?

Så kom til vores informationsmøde d. 31. januar i København eller 8. februar i Aarhus og hør, hvordan du kan få tilskud fra Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram.

 

GUDP har nu åbnet for årets første ansøgningsrunde. Virksomheder, iværksættere og forskningsinstitutioner har mulighed for at søge om at få del i tilskuddet, der skal gå til nytænkende og bæredygtige projekter inden for fødevareerhvervet.

 

Læs mere om informationsmødet og tilmeld dig her.

 

Ansøgningsmaterialet findes her på GUDPs hjemmeside.

 

GUDP står for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram og bliver administreret af NaturErhvervstyrelsen. Programmet skal skabe større bæredygtighed inden for fødevareerhvervene ved at løse nogle af de klima- og miljømæssige udfordringer, samfundet står over for. Det sker med blik for økonomien, så fødevaresektoren også fremover skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

 GUDPs hjemmeside find den her