Temadag 29/11 om Håndtering af uønskede smagsstoffer i recirk. anlæg

Der afholdes:

 

Temadag om Håndtering af uønskede smagsstoffer (eksempelvis geosmin / MIB) i recirkulerede opdrætssystemer

 

Temadagen afholdes torsdag d. 29/11 2018 13:00 - 16:00 på Ferskvandscentret i Silkeborg

 

Alle er velkomne.

 

Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen.

Tilmelding til niels@danskakvakultur.dk eller 22775570 senest d. 22. november.

Program og yderligere detaljer: Hent her.

 

Temadagen er en del af projekt ”Grøn Omstilling i Dansk Akvakultur ved Overgang til Recirkulering "GODAOR”"

 

GODAOR-projektet er støttet af Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet