Ny forskning om antibiotikaresistens

Logo DAK

Københavns Universitet (KU) har udsendt pressemeddelelse om antibiotikaresistens og fiskeopdræt.

 

 

KU skriver ”at ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens”. KU´s udmelding sker med baggrund i ny forskning, der belyser en teoretisk risiko for, at resistensgener opformeres i antibiotikabehandlede fisk, og at de spredes til vandmiljøets bakterier og derfra potentielt til bakterier, der medfører sygdom i mennesker.

 

Dansk Akvakulturs holdning er at dette ikke er en ny teori, og at en overførsel af antibiotikaresistens fra bakterier i fisk til sygdomsfremkaldende bakterier hos mennesker stadig er teoretisk og med nuværende viden kun forekommer sjældent eller slet ikke. Mere information findes her