Nyt fra ASC: På vej med "Fælles-standard"

Asc Loevlund 1903

På billedet ses Michiel Fransen and Kathrin Steinberg ASC på deres besøg hos Maria Gunnerlund på Løvlund Dambrug 25. marts. Nu lægger organisationen op til en omfattende forenkling, der skal samle de artsspecifikke standarder i én fælles standard.

 

ASC er klar med store nyheder. Her er organisationen i gang med en forenkling, der skal samle de 9 artsspecifikke standarder i en ”fælles Standard”. Den nye standard vil blive opdelt i 3 principper fremfor som nu i 7-8 principper, og vil forventes også at kunne dække flere arter end de nuværende standarder fx sandart samt ikke mindst smidiggøre certificeringen.

 

De 3 principper i fælles standarden vil omfatte:

1. lovgivning, management og sporbarhe

2. Natur og miljø herunder artsspecifikke forhol

3. Arbejdsmiljø og sociale forhold.

 

Kun princip 1 og 3 er i høring nu, princip 2 forventes at komme i høring 4. kvartal af 2019. Derudover er også certificeringsvejledningen ”Certification and Accreditation Requirement (CAR) v2.2”. Høringen er åben indtil 14. maj.

 

Dansk Akvakultur vil naturligvis gå materialet igennem i samspil med certificeringsudvalget fremsende høringssvar. Mere info kan findes på ASC’s hjemmeside: https://www.asc-aqua.org/news/latest-news/asc-opens-public-consultation-for-farm-standard-and-certification-and-accreditation-requirements/

 

Kontakt Lisbeth J. Plesner på 2282 8702 eller lisbeth@danskakvakultur.dk for yderligere information samt ved evt. bemærkninger.