Statens opkøbsordning for dambrug åben 2.3 - 1.5 2020

 

Statens ordning til opkøb af dambrug åbnede i dag d. 2. marts og ansøgningsfristen er d. 1. maj 2020.

 

Der afsættes 8,1 mio. kr. om året i perioden fra 2018-2021. Sidste mulighed for at ansøge under ordningen er dermed i 2021. Det er uvist om ordningen videreføres herefter.

 

Formålet med ordningen er at reducere udledningen af fosfor til søer og kvælstof til kystvande samt at skabe faunapassage i vandløb forbi opstemninger.

 

Efter ansøgning fra dambruget, kan kommunen søge om tilskud til opkøb ved Miljøstyrelsen, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Dambruget skal være lavteknologisk
  2. Dambruget skal være i drift på tidspunktet for ansøgningen
  3. Dambrugets foderforbrug i ansøgningsåret og de to foregående år skal udgøre mindst 50 % af det tilladelige foderforbrug for dambruget.
  4. Det ansøgte beløb skal være omkostningseffektivt. Et beløb, baseret på højst 15 kr./kg tilladeligt foderforbrug, anses som omkostningseffektivt.
  5. Ansøgningen skal være vedlagt et udkast til aftale mellem kommunen og dambrugsejeren om ophør af dambrugsdrift, herunder afståelse af retten til opstemning af vandløbet og indvinding af vand.

 

Hvis i har spørgsmål til ordningen, er i velkomne til at kontakte sekretariatet. 

 

Mere info: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/opkoeb-af-dambrug/