ASC - RAS-modul

ASC er i gang med at udvikle en fælles Standard for alle arter og opdrætsmetoder.

 

I forlængelse af dette er et RAS-modul til ASC-standarden i offentlig høring indtil 4.9.2020. Formålet med RAS-modulet er at tage hånd om de væsentlige miljømæssige og sociale udfordringer, der er i forbindelse med anlæggelse og drift af et RAS-anlæg.

 

Dansk Akvakultur vil gennemgå materialet og fremsende høringssvar i samarbejde med Certificeringsudvalget.

 


Uddybende materiale kan ses på ASCs hjemmeside.

 

Spørgsmål eller bemærkninger er velkomne til Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner.