Den kommende havplan

Søfartsstyrelsen er i færd med at udarbejde Danmarks første havplan, der jf. EU-Direktiv 2014/89 om Maritim Fysisk planlægning og Havplanloven skal være udstedt senest den 31. marts 2021.

 

Formålet med udarbejdelse af den kommende havplan er at fremme økonomisk vækst gennem koordineret udvikling og udnyttelse af havarealer, samt at fremme sameksistensen mellem fiskeri og akvakultur, råstofindvinding, natur, skibsfart, energisektoren, friluftsliv, turisme m.m. og dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv.

 

 

Det er væsentligt i den kommende havplan at sikre mulighed for bæredygtig vækst og udvikling af hele akvakultursektoren, herunder havbrug, muslingeopdræt, tanganlæg, landbaserede anlæg og landfaciliteter.

 

 

I forbindelse med tilblivelsen af havplanen har Dansk Akvakultur deltaget i møder med Søfartsstyrelsen og fremsendt høringssvar til afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af havplanen samt forslag til havplanens overvågningsprogram.

 

 

Hent Dansk Akvakulturs høringssvar til afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af havplanen.

 

 

Link til

EU-direktiv om maritim fystisk planlægning

Havplanloven