Fitness tjek af IE Direktivet

IE Direktivet - om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

  

I forbindelse med fitness tjek af IE Direktivet, der regulere særligt forurenende virksomheder, har vi fremsendt flg. høringssvar til EU.  

hent