Miljøminister: Mulige datafejl kan have medført mere kvælstof og fosfor i havet end beregnet

Det var en bekymrende pressemeddelelse, Miljø- og Fødevareministeriet udsendte fredag den 14. august, hvor de offentliggjorde at dele af datagrundlaget, der benyttes i beregningen af kvælstof- og fosforudledning muligvis indeholder fejl.

 

Det kan betyde, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end i de officielle beregninger.

 

DMI moderniserede for ti år siden sin målemetode bag nedbørstal, som Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) bruger i komplekse beregninger. Beregningerne skal vise, hvor meget kvælstof der bliver skyllet ud i havet.

 

Og ifølge Aarhus Universitet og Geus kan DMI's moderniserede målemetode muligvis have ført til fejl, skriver ministeriet i deres pressemeddelelse.

 

Hos Dansk Akvakultur vil vi følge udviklingen i sagen tæt, da det kan påvirke grundlaget for vandområdeplanerne.

 

Det kan dog tage flere år at udrede alle elementer bag den nuværende mistanke om de fejlagtige nedbørstal. Det vurderer Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). De bruger DMI's tal til at rapportere til Miljø- og Fødevareministeriet, skriver Ritzau.

 

Du kan læse hele pressemeddelelsen her