Miljøministeriet vil centralisere myndighedskompetencen for havbrug

Dansk Akvakultur har fremsendt bemærkning til Miljøministeriets forslag om at flytte myndighedskompetencen for havbrug fra kommunerne til staten den 25.10.2020.

 

Vi finder, at forslaget er i modstrid med anbefalingerne fra den grundige gennemgang af havbrugsområdet, hvor det netop blev slået fast, at de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt for en fremtidig sikker administration af området, at miljøtilsyn fungerer, og at der ikke kan henvises til mangelfuldt tilsyn eller andet i nogen kommuner.

I modsætning til dette er én af konklusionerne i den grundige gennemgang netop statens mangelfulde sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

 

Derudover kan der peges på en mangelfuld eller ikke-eksisterende sagsbehandling af nye havbrug gennem mange år i staten.

 

Ydermere er forslaget i modsætning til regeringens politik mod centralisering.

 

Dansk Akvakultur finder, at det er mest hensigtsmæssigt at kommunerne beholder myndighedskompetencen, hvilket er et synspunkt der støttes af KL (Kommunernes Landsforening).

Kommunerne har en ekspertviden om lokale miljøforhold, er miljømyndighed for en række andre virksomheder, og har tætte relationer til lokale interessenter.

 

Vi opfordrer til at forslaget trækkes tilbage.

Høringssvaret i sin helhed kan ses her.