Oprensning af slam i møllesøerne i Randbøldal

Der er nu endelig udsigt til at møllesøerne i Randbøldal bliver oprenset for det malakitforurenede slam.

 

Vejle Kommune har i foråret gennemført et mindre pilotprojekt med formål om at finde ud af, hvilken oprensningsmetode, som er den mest effektive, samt bedre at kunne vurdere de samlede udgifter forbundet med oprensningen.

 

Med baggrund i pilotprojektets resultater har Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg på et møde i august drøftet sagen, og udvalget er citat ”indstillet på at prioritere løsning af udfordringen”.

 

Det betyder, at udgiften (ca. 11-14 mio. kr.) til oprensningen nu indgår i Vejle Kommunes budgetforhandlinger for 2021.

 

Dansk Akvakultur er glade for, at det nu ser ud til, at vi forhåbentlig får en snarlig og varig løsning på forureningsproblemet, der blandt andet påvirker fiskene (både vilde og opdrættede) nedenstrøms møllesøerne.