Pressemeddelelse: Politisag mod havbrugsvirksomhed

 

Publiceret den 9. juni 2020

 

Dansk Akvakultur kan konstatere, at der foreligger en sag mellem Østjyllands Politi og en havbrugsvirksomhed samt dennes ejer, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven.

 

Dansk Akvakultur er ikke bekendt med sagens detaljer, som nu foregår mellem myndighederne og havbrugsvirksomheden. Vi afventer derfor sagens udfald.

 

 

Det er vigtigt for Dansk Akvakultur at understrege, at alle gældende love og regler skal følges, og vi tager stærkt afstand fra enhver afvigelse fra dette. Det er vores klare opfattelse, at den konkrete sag står alene, hvilket er dokumenteret i den omfattende havbrugsgennemgang af havbrugssektoren i 2019.

 

 

Dansk Akvakultur ser frem til, at denne sag kan afsluttes og vi kan se fremad.

 

 

For yderligere oplysninger:

Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com

Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk