Træflisfiltre - en enkel om omkostningseffektiv løsning til fjernelse af nitrat

Produktionen i fiskeopdræt er ofte begrænset af udledningsrammen for kvælstof, og gennem anvendelse af forskellige rensningsteknologier, herunder mikrosigter, slamkegler, biofiltre og plantelaguner, kan mængden af udledt kvælstof reduceres. I løbet af de seneste år er en ny rensningsforanstaltning kommet til; de såkaldte træflisfiltre.

 

DTU Aqua har gennemført en række forskningsprojekter vedr. træflisfiltre på dambrug, der har vist endda meget lovende resultater. Det kan man læse mere om i dette notat.


Dansk Akvakultur har desuden udarbejdet et faktaark om træflis til fjernelse af nitrat.

 

Temadag


Mandag d. 11. januar 2021 afholder Dansk Akvakultur temadag om flisfiltre og plantelaguner. Grundet den nuværende Covid-19-situation afholdes temadagen virtuelt.

Temadagen starter kl. 13.00 og forventes afsluttet kl. 15.30.

 

Tilmelding til lisbeth@danskakvakultur.dk eller 22 82 87 02 senest onsdag d. 6. januar 2021.

 

Se programmet her.