Udligningstold mod Tyrkiet forlænges med yderligere 5 år

Fotos DA 10

EU Kommissionen har den 25. maj 2021 besluttet at forlænge udligningstolden på import af portionsørreder fra Tyrkiet med yderligere 5 år.

 

Beslutningen er resultatet af den anmodning om fornyet undersøgelse, som Dansk Akvakultur indgav den 25. november 2019 på vegne af EU’s opdrættere af portionsørreder.

 

EU Kommissionen har bl.a. konkluderet, at det betydelige pristryk fra den tyrkiske import har medført, at EU’s opdrættere ikke har kunnet øget priserne i takt med stigningen i omkostningerne. Dette har medført tab i næsten hele den betragtede periode.

 

I den forbindelse noteres det, at importpriserne fra Tyrkiet underbød EU-priserne med 14,5 % i undersøgelsesperioden til trods for udligningsforanstaltningerne.

 

Yderligere detaljer om sagen kan findes i den nye forordning.

 

Dansk Akvakultur vil fastholde presset på den unfair konkurrence fra importerede akvakulturprodukter fra Tyrkiet og arbejder fortsat på at finde en langsigtet løsning.

 

Tak til alle, som har bidraget med informationer og data til undersøgelsen.