Fund af IHN-virus i Danmark

Fødevarestyrelsen har orienteret Dansk Akvakultur om fund af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i fisk fra seks danske fiskeopdræt.

 

IHN-virus er en anmeldepligtig fiskesygdom, som ikke tidligere har været konstateret i Danmark.

 

For mennesker er IHN-virus ufarlig, men kan forårsage dødelighed hos eksempelvis regnbueørred og laks i opdræt.

 

IHN-virus kan opstå på fiskeopdræt, herunder i flere europæiske lande, og sygdommen kan findes hos vilde laks og ørreder.

 

Dansk Akvakultur er i løbende dialog og samarbejde med Fødevarestyrelsen om sagen, og vi følger myndighedernes anvisninger i bekæmpelse og udryddelse af sygdommen.

 

Vi henviser til Fødevarestyrelsen for mere information om fund og bekæmpelse af IHN-virus i Danmark.

 

Fødevarestyrelsens seneste pressemeddelelser om fund af IHN-virus i Danmark: