Innovativt fiskefoder kan gøre Danmark til pionerer indenfor grønne havbrug

Havbrug2

Forskere forventer lovende resultater med en ny type fiskefoder, der kan gøre danske havbrug endnu grønnere.

 

Danske havbrug får ind i mellem kritik for deres udledning af fosfor og kvælstof, men nu er en række forskere, foderbranchen og havbrugserhvervet gået sammen om at tage det næste skridt til mere miljøeffektive havbrug gennem en ny type højteknologisk fiskefoder.

 

- Seneste forsøg tyder på, at vi kan fjerne op til halvdelen af fosforudledningen fra fiskene gennem foderet. Lever de kommende testresultater op til forventningerne, kan det blive en game changer for den grønne omstilling af havbrugserhvervet, fortæller Lisbeth Jess Plesner, projektleder for Hav-Tek og chefkonsulent hos Dansk Akvakultur.

 

Optimisme på havet

Havbrug er én af de mest miljø- og klimaeffektive animalske fødevareproduktioner, og de seneste kostråd anbefaler, at danskerne spiser mere fisk, grønt og klimavenligt. Med det fosforreducerede foder ser man frem til, at havbrugene kan sætte ekstra turbo på den grønne dagsorden.

 

- Vi ser enorme perspektiver i dette foder, og vi ser frem til at kunne prøve det af i storskala i år. Det gælder for os om at producere mere med lavere udledning, men både dyrevelfærden og kvaliteten må forblive intakt. Kan vi samtidig i projektet finde løsninger for opsamling af fækalier, bliver det svært at holde armene nede, udtaler Henning Priess, medejer af AquaPri, der har 6 havbrug beliggende omkring Sjælland og Lolland Falster.

 

Forsker: ”Der kan opnås en ganske betydelig reduktion, måske helt op til 50%”

 

Med støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) bliver foderet i første omgang testet og ”finpudset” under kontrollerede forhold i DTU Aquas laboratorier. Sektionschef Per Bovbjerg Pedersen er én af de forskere, der medvirker i projektet.

 

-  Baseret på tidligere forskning havde vi en forhåbning om, at fosforudledningen kunne reduceres via foderoptimering, og de foreløbige resultater i GUDP-projektet Hav-Tek indikerer heldigvis, at det holder stik. Der kan opnås en ganske betydelig reduktion, måske helt op til 50% i udledningen, og dette års feltundersøgelser skal nu eftervise, at foderet også fungerer i praksis på havbrugene uden uønskede sideeffekter, fortæller Per Bovbjerg Pedersen.

 

Dansk fodervirksomhed vil fremme en bæredygtig udvikling

 

BioMar A/S med hovedsæde i Brande står bag udviklingen af foderet, som man håber vil sætte nye standarder inden for akvakulturen.

 

- Alle ved, at fisk er sundt, men ikke alle ved, at opdræts-ørreder rangerer blandt de kødarter, der har det laveste klimaaftryk. Men vi vil gerne reducere miljøpåvirkningen endnu mere ved at bringe lokale og globale forskere på banen, for i samarbejde med opdrætsbranchen at udvikle et miljøeffektivt, nærende foder. Projektet Hav-Tek viser, at det tætte samarbejde i branchen bærer frugt, siger Jesper Villadsen, Salgschef Danmark hos fiskefoderproducenten BioMar A/S.

 

BioMar A/S håber herved på en blåstempling af de lovende interne testresultater med henblik på at præsentere det nye og innovative foder under navnet ”Blue IMPACT”.

 

 

Fakta

Fosforudledning fra de eksisterende danske havbrug i 2018

Kilde: Novana - Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, Punktkilder 2018.

37 t P (ca. 2,3 % af den samlede danske P-udledning)

Miljøeffektivitet for fosfor i havbrug (beregnet for 2011-2018)

3,81 kg P pr tons fisk

Fosfor i havbrugsfoder i dag

0,8 %

Fosfor i nyudviklet havbrugsfoder. Videreudviklet med øget fokus på mere tilgængelige fosfortyper og enzymer

Ca. 0,6 %

Forventet reduktion i udledning af fosfor pr tons fisk produceret og forventet ny miljøeffektivitet for fosfor i havbrug

Op til 50%

Forventet reduktion i Miljøeffektiviteten for fosfor i havbrug 

Omkring 1,9-2,5 kg P pr tons fisk

 

Fakta om GUDP-projektet Hav-Tek

Støtte fra GUDP: 4,1 mio. kr.

Projektperiode: 1.07.2019 - 31.12.2022

Projektdeltagere: AquaPri A/S (Hovedansøger), BioMar A/S, DTU-Aqua, sektion for akuakultur, DTU Mekanik og Dansk Akvakultur (Projektleder) 

Projektets formål: At fremme den grønne omstilling af den danske havbrugsproduktion. Det vil ske gennem udvikling og vurdering af miljøtekniske løsninger til en miljømæssig forbedret havbrugsproduktion. Projektet vil undersøge om miljøeffektiviteten (udledninger per kg fisk) kan forbedres gennem opsamling af fækalier og/eller brug af optimeret foder.

 

 

For yderligere oplysninger om Hav-Tek-projektet kontakt:

Dansk Akvakultur: Lisbeth Jess Plesner, Chefkonsulent: Tlf. 22 82 87 02

AquaPri: Henning Priess, Direktør, Tlf. 22 43 12 80

DTU Aqua: Per Bovbjerg Pedersen, Sektionsleder: Tlf. 21 31 47 80

BioMar A/S: Jesper Villadsen, Salgschef: Tlf. 40 40 47 88