Ny EU-handlingsplan vil fremme økologisk akvakultur

EU Kommissionen har netop offentliggjort deres økologiske handlingsplan.

 

I handlingsplanen har økologisk akvakultur en meget fremtrædende position, og selvom det anses som en relativt ny sektor, har økologisk akvakultur et stort vækstpotentiale. Det skyldes bl.a., at den kan levere på vigtige parametre såsom kvalitet, miljø, dyrevelfærd og bidrage til et mangfoldigt fødevareudbud.

 

Rapporten nævner desuden at:

 

  • Som en del af 'Jord til Bord'-strategien og Biodiversitetsstrategien er målsætningen, at der sker en ”signifikant” stigning i økologisk akvakultur inden 2030.
  • Den kommende “Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture” forventes indført af EU Kommissionen i foråret 2021, hvor den vil prioritere økologisk akvakultur.
  • EU Kommissionen opfordrer medlemslandene til at prioritere økologisk akvakultur i deres flerårige nationale strategiske planer for akvakulturen (Akvakulturstrategien) for optimal anvendelse af midlerne i Den Europæiske Hav, Fiskeri og Akvakultur fond (EHFAF) 2021-2027.
  • EHFAF bør anvendes til at fremme bæredygtige metoder indenfor akvakultur, herunder økologisk akvakultur.

 

EU Kommissionens økologiske handlingsplan understøtter Dansk Akvakulturs strategiske målsætning for 2021-2027 om at fordoble den økologiske akvakulturproduktion i Danmark. Men vi må også konstatere, at det er besynderligt, at den danske EHFAF-aftale gældende for 2021-2023, der blev indgået af et bredt flertal i Folketinget den 18. marts 2021, ikke nævner økologi med et eneste ord.

 

Det er dels i uoverensstemmelse med erhvervets ønsker, dels med EU Kommissionens handlingsplan, der netop anser EHFAF’en som den primære drivkraft for udvikling af økologisk akvakultur. 

 

Dansk Akvakultur vil rette henvendelse til de relevante politiske beslutningstagere vedrørende den nationale EHFAF-aftale, hvor vi vil gentage ovenstående budskaber.

 

 

Link til EU Kommissionens økologiske handlingsplan.