Høringssvar til habitatbekendtgørelsen

Aal RGB

Miljø- og fødevareministeriet har haft et forslag til ændret habitatbekendtgørelse i høring. Der er dels tale om en ændring af bekendtgørelsen som opfølgen på Natura 2000-grænsejusteringerne og en teknisk opdatering.

 

Forslaget lægger således op til, at begrebet integritet indsættes, så et projekt ikke må skade ”internationale naturbeskyttelsesområdes integritet”, fremfor ikke skade ”internationale naturbeskyttelsesområder”. Dette er positivt og følger habitatdirektivet. Dog er det problematisk, at følgende ordlyd samtidigt foreslås indsat ”skade skal kunne udelukkes”, der hverken følger direktivet eller afspejler hensigten i habitatdirektivet, og som lægger op til omvendt bevisbyrde samt en mere vidtgående anvendelse af forsigtighedsprincippet end habitatdirektivet foreskriver.

 

Vi opfordrer til, at habitatdirektivet bliver implementeret direktivnært og efter hensigten i habitatdirektivet, så der kan blivegjort op for den 0-tolerence overfor mulige skadevirkninger, som vi har oplevet. 

 

Hent Dansk Akvakulturs høringssvar her