ASC og certificeringer

I Dansk Akvakultur tager vi certificeringer alvorligt. Derfor er flere af vores virksomheder engageret i en række certificeringsordninger.

 

Den moderne forbruger efterlyser i endnu højere grad bæredygtighed, sporbarhed og social ansvarlighed i sine valg af fødevarer. 

 

Derfor er flere af vores virksomheder engageret i en række certificeringsordninger som du kan læse meget mere om på denne side. 

 

 

Dansk Akvakultur har et udvalg eller et netværk for certificering. Udvalget holder 1 - 2 møder om året samt informeres om nyheder omkring certificering og inddrages i relevante høringer.

Udvalget er åbent for alle medlemmer. Såfremt du ønsker at deltage eller høre mere er du velkomnen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på lisbeth@danskakvakultur.dk.