Miljøpåvirkning

Akvakultur er en klimavenlig og ressourceeffektiv opdrætsform med en begrænset effekt på miljøet. Alligevel arbejder vi i Dansk Akvakultur målrettet på at begrænse vores miljøpåvirkning yderligere.

Danskerne bliver mere miljø- og klimabevidste i deres fødevarevalg. Det stiller stadigt større krav til den danske fødevaresektor, der er blandt verdens mest klimavenlige og innovative. Det bemærkes også internationalt, hvor danske produkter er yderst efterspurgte.