Dansk Akvakulturs arbejde

Som organisation arbejder vi aktivt for at forbedre rammevilkårene for vores medlemsvirksomheder. Her er både den faglige rådgivning og konkrete interessevaretagelse hjørnesten i vores arbejde.

 

I Dansk Akvakultur arbejder vi målrettet på at sikre vores medlemmer de bedste ramme- og afsætningsvilkår, så de fortsat kan producere sunde og kvalitetsfulde produkter til det stadigt voksende marked. Det indebærer bl.a., at vi:  

 

  • Repræsenterer erhvervet overfor væsentlige interessenter
  • Foretager aktiv interessevaretagelse på vegne af vores medlemmer
  • Deltager aktivt i faglige projekter
  • Formidler relevant faglig og kommerciel viden
  • Arbejder på at udbrede kendskabet til erhvervet 

 

Vores politiske organisation udgøres af 6 brancheudvalg for hhv. fabrikker/eksportører, foderfirmaer, dambrug, havbrug, skaldyr og tang samt ål. De enkelte brancher indstiller et antal medlemmer til bestyrelsen, som består af 8 medlemmer. 

 

Vi er desuden medlem af Landbrug og Fødevarer (www.lf.dk) og den europæiske paraplyorganisation for akvakultur Federation of European Aquaculture producers (www.feap.info)