Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

Læs om projektet her