Videreudvikling af IT værktøjer til dambrug og havbrug

Videreudvikling af IT værktøjer til dambrug og havbrug

Læs om projektet her