Litteraturliste/-henvisninger

Denne side vil løbende blive udbygget - og vil på sigt fremstå som et ”bibliotek”, der samler og præsenterer viden og erfaringer om brug af recirkuleringsteknologi

 

Se liste over litteratur mv. som præsenterer viden og erfaringer om brug af recirkuleringsteknologi i dansk akvakultur - her: