Temadag d. 19. juni 2018 om Drift og renseteknologier

Power Points fra Temadagen

10.00 - 10.15 Velkomst og introduktion (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)

 

Mekanisk rensning

10.15 - 10.45 Faste filtre; opbygning, rensegrader, fordele/ulemper(Kåre Michelsen, DA)

10.45 - 11.15 Mikrosigter og partikelfjernelse (Per Bovbjerg Pedersen (DTU Aqua)

11.15 - 11.45 Slamkegler; typer, funktion, drift (Kåre Michelsen, DA)

 

Biologisk rensning

11.45 - 12.15 Biofilter funktion med ilt, omdannelse af ammoniak til nitrat (Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua)

 

12.15 - 13.15 FROKOST

 

13.15 - 13.30 Valg af medie i aerob filter, fordele/ulemper, bekendtgørelse (Kåre Michelsen, DA)

13.30 - 14.00 Drift af aerob biofilter; iltbehov, betydning af pH, alkalinitet osv. (Kåre Michelsen, DA)

14.00 - 14.45 Fjernelse af kvælstof i slamreaktorer og træflis filtre erfaringer (Mathis von Ahnen, DTU Aqua)

 

14.45 - 15.00 Kaffe/Te/Kage


Slam / fosfor

15.00 - 15.30 Slambehandling (Kåre Michelsen, DA)

15.30 - 15.45 Fosforfældning(Kåre Michelsen, DA) 

15.45 -16.20 Diskussion af driftserfaringer

16.20 - 16.30 Afslutning (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)