Temadag 2. juni 2021 om Biofilterlegemer og driftsbetingelser

13:00:  Velkomst v. Lisbeth J. Plesner, Dansk Akvakultur

 

13.05:  Biofilterperformance, omsætningsrater og driftsbetingelser, Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua

 

13.50:  Spørgsmål.     

 

14.00:  Pause

 

14.10:  Praktisk vinkel på biofilterperformance, biofilterlegemer og drift, Kaare Michelsen, Konsulent.

 

14.25.  Erfaringsudveksling, spørgsmål, diskussion mm.

•Input fra biofilter-legeme-leverandører

Levapor v. Claes Mathissen, Wing Consult A/S

 

•Erfaringer fra erhvervet mht. produkt, etablering, drift

 

15.30   Afrunding og tak for i dag v. Lisbeth J. Plesner, DA