Arbejdsmiljø

Arbejdsforhold er reguleret ved en lang række love og bekendtgørelser.

 

Arbejdsmiljølovgivningen er et megt omfattende regelsæt. For lettere at kunne give vores medlemmer et hurtigt overblik over de forskellige krav har Dansk Akvakultur i samarbejde med Videncentret for Landbrug udarbejdet en vejledning på området. Vejledningen er målrettet arbejdsmiljøkravene på dambrug, men kan også bruges til inspiration af andre fiskeopdræt.

Vejledning hentes her:

 

Arbejdsmiljø i dambrug   hent

 

I forbindelse med Vejledningen er der lavet en række skemaer, som du kan få brug for at downloade, udfylde og evt. printe: 

 

APV Tjekliste for dambrug   hent

Årlig arbejdsmiljødrøftelse   hent

Tillægsskema til sikkerhedsdatablad   hent

Beredskabsplan    hent

 

Ønsker du mere viden om APV og anvendelsen af Formalin så tryk her:

APV

Formalin og arbejdsmiljø

 

Udarbejdelse af vejledningen skete i forbindelse med gennemførelse af projektet "Optimeret arbejdsmiljø på dambrug". I projektrapporten finder du også eksempler på, hvordan forskellige pumpeløsninger kan optimere håndteringen af hjælpestoffer. Link til rapporten: Tryk her.